Chips

- 51 items
Oats Flaxseed Crackers
 • Nutri Snacks Box
 • Mumbai (Maharashtra)
330gm | ₹420
Roasted Wheat Chips
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
200gm | ₹276
Ghee Papri
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹481
Masala Appadam
 • Balaji Jodhpur Sw...
 • Hyderabad (Telangana)
500gm | ₹240
Karela Chips
 • Balaji Jodhpur Sw...
 • Hyderabad (Telangana)
500gm | ₹240
Ginger Potato Chips
 • Balaji Jodhpur Sw...
 • Hyderabad (Telangana)
500gm | ₹240
Banana Chips
 • Balaji Jodhpur Sw...
 • Hyderabad (Telangana)
500gm | ₹240
Jackfruit Chips
 • Jai Sitha Sweets
 • Trivandrum (Kerala)
500gm | ₹320
Banana Chips
 • Jai Sitha Sweets
 • Trivandrum (Kerala)
500gm | ₹290
Banana Chips
 • Dabboo Dalsev
 • Aligarh (Uttar Pradesh)
1Kg | ₹630
Karela Chips
 • Chandra Vilas Namkeen
 • Jodhpur (Rajasthan)
800 gm | ₹560
Gur Banana Chips
 • Dhampur Green
 • Delhi
100gm | ₹180