Gujiya

- 32 items
Chandrakala
 • Madhurima Sweets
 • Lucknow (Uttar Pradesh)
500gm | ₹905
Baby Gujiya
 • Madhurima Sweets
 • Lucknow (Uttar Pradesh)
500gm | ₹780
Mawa Gujiya
 • Barfiz
 • Aligarh (Uttar Pradesh)
500gm | ₹380
Chandrakala
 • Barfiz
 • Aligarh (Uttar Pradesh)
500gm | ₹380
Gujiya
 • Balaji Jodhpur Sw...
 • Hyderabad (Telangana)
500gm | ₹280
Premium Karanji (Dry Coconut)
 • Vaidehi Foods
 • Thane (Maharashtra)
500gm | ₹495
Chandrakala
 • Jodhpur Sweets
 • Jodhpur (Rajasthan)
400gm | ₹292
Baked Karaji | Gujiya
 • Appetite Food
 • Mumbai (Maharashtra)
240gm | ₹250
Special Gujia
 • Brijwasi
 • Mathura (Uttar Pradesh)
500gm | ₹363
Gujiya
 • Omi Sweets
 • Mussoorie (Uttarakhand)
400gm | ₹413
 • Azad Sweets
 • Ajmer (Rajasthan)
400gm | ₹350
Wet Gujiya
 • Bhim Sain Baij Na...
 • Agra (Uttar Pradesh)
500gm | ₹410