Khajur Barfi

- 16 items
Khajoor Barfi With Premium Rakhi
 • Surbhi Sweets
 • Mumbai (Maharashtra)
400gm | ₹730
Khajur Barfi
 • MM Mithaiwala
 • Mumbai (Maharashtra)
250gm | ₹690
Date Berry Barfi
 • Madhurima Sweets
 • Lucknow (Uttar Pradesh)
500gm (24 Pieces) | ₹1,476
Khajur Delight
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Khajur Burfi
 • Anju Sweets
 • New Delhi (Delhi)
500gm | ₹300
Dry Fruit Khajoor Barfi
 • Dhodha House
 • Ludhiana (Punjab)
450gm | ₹525
Dates Karadant - Khajoor
 • Amingad Vijaya Karadant
 • Bangalore (Karnataka)
500gm | ₹700
Khajur Sugarless
 • Azad Sweets
 • Ajmer (Rajasthan)
400gm | ₹530
Sugarfree Dates Burfi
 • Kumbakonam Murari...
 • Kumbakonam (Tamil Nadu)
500gm | ₹730
Sugar Free Khajur
 • Laxmi MIsthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹610
 • MM Mithaiwala
 • Mumbai (Maharashtra)
250gm | ₹675
Khajur Barfi
 • Hotel Tulsi (Raigarh)
 • Raigarh (Chhattisgarh)
500gm | ₹420