Jammu and Kashmir  - 14 items

Dry Fruit Sund Panjeeri
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
420gm | ₹549
Aam Ka Aachar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹309
Nutties
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹549
Gobi Shalgam Gajar Meetha Achar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹309
Patisa Tukri
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹320
Shahi Pinni
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹377
Nimbu Khatta Meetha Achar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹309
Lachha Patisa
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹332
Anjeer Cutlets
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
450gm | ₹594
Galgal (Hill Lemon) Achar
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
300gm | ₹259
Sattu Powder Mix
 • DadiMaa's Kitchen
 • Jammu
125gm | ₹259
Honey Roll
 • Pahalwan Di Hatti
 • Jammu (J & K)
500gm | ₹766